عفونت لثه

عفونت لثه

عفونت لثه چه مواقعی اتفاق می افتد؟ ژنژیویت لثه (Gingivitis) یا التهاب لثه بیعنی زمانی که پلاک‌های دندانی در خط لثه تجمع ... ادامه مطلب